नेपाल सरकार

वन तथा भु-संरक्षण मन्त्रालय

वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभाग

बबरमहल, काठमाडौँ, नेपाल

प्रवक्ता


डा. बुद्धि सागर पौडेल
उप-सचिव
फोन नं.: ९८४१४६०८७४
ईमेल: buddi.poudel@gmail.com

सुचना अधिकारी


किरण कुमार पोखरेल
सूचना शाखा
फोन नं. : ९८४१७८६५७३
ईमेल : kiran_pokh@yahoo.com

परिचय

प्रतिक्षा गर्नुहोस् ।