नेपाल सरकार

वन तथा भु-संरक्षण मन्त्रालय

वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभाग

बबरमहल, काठमाडौँ, नेपाल

परिचय

प्रतिक्षा गर्नुहोस् ।

डा.दीपक कुमार खराल
महानिर्देशक

यम प्रसाद पोखरेल
उप -महानिर्देशक

मेघनाथ काफ्ले
उप -महानिर्देशक

भिडियो