नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र

बबरमहल, काठमाडौँ, नेपाल

सुचना अधिकारी


किरण कुमार पोखरेल
सूचना शाखा
फोन नं. : ९८४१७८६५७३
ईमेल : kiran_pokh@yahoo.com

परिचय

प्रतिक्षा गर्नुहोस् ।

डा.दीपक कुमार खराल
महानिर्देशक

यम प्रसाद पोखरेल
उप -महानिर्देशक

डा. बुद्धि सागर पौडेल
उप -महानिर्देशक

भिडियो